Shinji Koganei from Kuroko Basketball

Shinji Koganei from Kuroko Basketball